Het gebouw

voorgeschiedenis Laika vond vijftien jaar geleden een pand voor kantoren en repetitieruimtes in de Boomgaardstraat, op de grens tussen Antwerpen en Berchem. Muziektheater Transparant en de Roovers huurden er vaak een repetitiezaal, en sinds 2005 is het pand in de Boomgaardstraat ook de vaste werkplek van de Roovers (‘het Roovershol’).Vanuit dit concreet huisvestingsprobleem en het gegeven dat er in Antwerpen weinig repetitieruimtes zijn, bekeken de drie of ze een collectieve werkplek konden vinden.  
pand Rodenbachstraat Het verwerven van een gebouw is geen prioriteit voor een gezelschap. Van bij het begin werd beslist om een nieuwe, overkoepelende constructie op te zetten waarmee het verwerven en het beheer van een gemeenschappelijk pand gebeurt. In deze overkoepelende beheerstructuur zetelen vertegenwoordigers van de gezelschappen, aangevuld met externe specialisten. Als de middelen, werking of de noden van één van de drie gezelschappen sterk wijzigen, dan kan dit gezelschap eruit stappen en plaatsmaken voor een ander.De stad Antwerpen hielp bij het zoeken naar een geschikt gebouw, onder meer via het autonoom stedelijk vastgoedbedrijf Vespa. Zo kwamen we uit op het gebouw in de Albrecht Rodenbachstraat in Borgerhout. Dit pand is en blijft eigendom van de Stad Antwerpen maar is door het College van burgemeester en schepenen via AG Vespa voor een concessie van 30 jaar aan de gezelschappen toegewezen.  
renovatie Het gebouw in de Rodenbachstraat is een oud industrieel pand van vier bouwlagen op een volgebouwd perceel met een breedte van 15 meter en een diepte van 40 meter. Het is gelegen in een typisch Antwerps binnengebied, volledig omgeven door magazijnen. De wijk waarin het pand is gelegen is een volkse wijk in Borgerhout waar mensen uit verschillende culturen samenleven.De voorbouw en de achterbouw hebben een degelijke structuur. De lichtere structuur in de middenzone is later toegevoegd. Daarom wordt voor een ontwerp gekozen waarbij dit tussengebied afgebroken wordt.
Kantoren en ateliers worden in de voor- en achterbouw georganiseerd. In deze ruimtes is de investering minimaal. Er wordt gestreefd naar een rationeel verantwoord behoud van het bestaande. De verticale en horizontale circulatie tussen al deze ruimtes ligt rond het nieuwe centrale volume dat zijn identiteit pas vrijgeeft bij het gebruik van deze circulatie.   

Inloggen