Projectpartijen

de drie gezelschappen – elk hun eigenheid

Muziektheater Transparant is een productiehuis dat met kunstenaars uit verschillende disciplines op internationaal niveau muziektheater in al zijn diversiteit wil creëren, vernieuwen en presenteren voor een breed publiek.

De Roovers spelen is een collectief van toneelspelers/theatermakers, opgericht door afgestudeerden van het Conservatorium van Antwerpen. Hun werkproces begint bij uitdagend tekstmateriaal – meestal (klassiek) drama, maar ook romans of essays. Ze spelen voor een breed en trouw publiek, maar blijven tegelijkertijd jonge toeschouwers aantrekken.

Laika brengt ‘theater der zinnen’: voorstellingen en zintuiglijke installaties voor kinderen, jongeren en volwassenen die hun kinderlijk gevoel voor verwondering nog niet zijn verloren. Laika speelt in de grote en kleine schouwburg maar ook op locatie in binnen- en buitenland.

Jaarlijks brengen deze huizen samen gemiddeld 500 voorstellingen voor 76.000 toeschouwers in binnen- en buitenland, en bespelen zo een erg uitgebreid en divers landschap.

de drie gezelschappen – raakpunten

De drie gezelschappen werkten in het verleden al meermaals samen en hebben een aantal opvallende gelijkenissen:

- Ze realiseren met een ‘kleine kern’ een ‘grote werking’. Ze willen hun basisstructuur beperkt houden om maximaal te kunnen investeren in de artistieke werking. Er wordt gewerkt met een groot aantal gastartiesten.

- Ze creëren vaak projecten die verschillende disciplines met elkaar samenbrengen. Muziektheater, zintuiglijke projecten, figurentheater, audio-visuele technieken… zijn belangrijke ingrediënten in hun voorstellingen.

- Het werken voor en met kinderen en jongeren wordt als evident ervaren en is evenwaardig aan producties voor volwassenen.

- Ze nodigen vaak artiesten uit die in hun discipline vernieuwend te werk gaan. Anderzijds zijn de voorstellingen gericht naar een breed publiek.

- Vooral Muziektheater Transparant en Laika steken vaak de grens over. De internationale werking van deze huizen is prominent zichtbaar in hun coproducties, partners en speelplekken.

copromotor Kopspel

Kopspel vzw trad tijdens de verbouwingen op als copromotor. Het is de missie van Kopspel om laaggeschoolden, allochtone jongeren en nieuwkomers kansen te geven binnen de ruime culturele sector. Kopspel zette reeds binnen de constructiewerkplaats Brede School Het Keerpunt op, een atelierruimte van waaruit jonge allochtonen worden ingeschakeld bij de bouw- en renovatieprojecten.

Met De Vliegende Brigade wil Kopspel een buurtgerichte en mobiele werkploeg opzetten voor kleine renovaties, opbouw van evenementen en logistiek steun, onder leiding van ervaren coaches.

Voor nieuwkomers met interesse voor werk in de culturele sector, richtte Kopspel kunstZ op, een tewerkstellingspool in de cultuursector voor nieuwkomers. kunstZ nam zijn intrek in Matterhorn en is permanente huurder.

kunstZ

kunstZ is een organisatie die acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine ondersteunt en begeleidt richting theatersector.

Nog steeds zijn mensen met andere roots ondervertegenwoordigd op de planken, achter de schermen en in het publiek van het Vlaamse theater. kunstZ biedt coaching, training en trajectbegeleiding aan gemotiveerde deelnemers.

Tegelijk zoekt kunstZ met hen naar andere inhouden, verhalen en vormen die de huidige stedelijke samenleving beter weerspiegelen.

Met haar artistiek werk slaat kunstZ ook de brug met de reguliere kunstensector door verregaande samenwerkingen en coproducties op te zetten. Om de instroom en doorstroom van de deelnemers te garanderen, bouwt kunstZ een zo breed mogelijk netwerk uit.

Er zijn verschillende onderdelen binnen de werking: de tewerkstellingspool, de theaterwerkplaats en de kunstZ Academie.


Inloggen