Financiering

Het totale voorziene budget bedraagt 1.820.000 euro. In dit totaalbedrag zitten alle uitgaven vervat, zowel honoraria, studies, roerende goederen als de werkelijke renovatiekosten. De totale investering (los van honoraria of andere kosten) wordt begroot op 1.250.000 euro voor de volledige periode.

Voor de financiering van dit project rekenen we enerzijds op Europese subsidies (EFRO), Vlaamse subsidies (FOCI) en lokale overheden. Anderzijds investeren Laika, Transparant en deRoovers eigen middelen hierin.

FOCI

De Vlaamse overheid ondersteunt dit project met 555.000 euro, gespreid over 2 jaar.

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert 450.000 euro over een periode van 2 jaar in het kader van stadsontwikkeling.

EIGEN MIDDELEN & LOKALE OVERHEDEN

Samen met de lokale overheden en diverse fondsen investeren Transparant , Laika en deRoovers 815.000 euro in dit project.


Inloggen